menu

Društvo agronoma Osijek kroz povijest

Društvo agronoma Osijek kroz povijest

Osnivanje Društva agronoma

Osnovano 15. listopada 1950. godine u zgradi u zgradi Oblasnog Narodnog odbora u Osijeku (današnjoj Županijskoj ulici br. 4.), kao podružnica krovne organizacije Društva agronoma Hrvatske.

Strukturu tadašnje Podružnice činili su svi poljoprivredni stručnjaci s područja Osječke oblasti, te napredniji poljoprivrednici bez školske kvalifikacije koji su se u praksi pokazali kao dobri poljoprivredni proizvođači.

Osnovni zadatak Društva bio je okupiti sve poljoprivredne stručnjake u Osječkoj oblasti.

"Djelovanje agronoma u tadašnjim prilikama svodilo se na povećanje poljoprivredne proizvodnje, podizanje znanja poljoprivrednih proizvođača, vraćanje ugleda devastiranoj poljoprivredi, pomoć u stručnim znanjima, upoznavanje s najnovijim tekovinama poljoprivredne znanosti, organiziranje stručnih sastanaka, savjetovanja i predavanja, uzdizanje mladih kadrova i njihovo stručno usavršavanje."

Za prvog predsjednika osječke Podružnice Društva agronoma Hrvatske bio je izabran Nenad Mijatović, potpredsjednik bio je ing. Zvonimir Mađarić i ing. Jozo Kovačević, tajnik: Branko Vorel i Mato Stojanović. Istovremeno su izabrani i rukovoditelji sekcija, te rukovoditelji aktiva za Osijek, Vinkovce, Beli Manastir, Đakovo, Podravsku Slatinu, Slavonski Brod i Vukovar

Od Agronoma do Društva agronoma

Kroz mnogo godina dolazilo je do različitih promjena. Poljoprivreda je jedna od primarnih grana u razvitku države. Samim time dolazi do znatnog značaja o osobama koji direktno sudjeluju u poljoprivredi. Agronom je imao dug put razvoja.

24. studeni 1841. u Zagrebu postavljeni su temelji Hrvatskog Agronomskog društva (HAD) i osnovano je Hrvatsko-slavonsko Gospodarsko društvo.

Prva udruga agronoma nastaje 1924.g., utemeljena kao Udruženje agronoma u Zagrebu, dok je 1939. godine osnovan Savez agronomskih društava.

U siječanju 1941. (Zagreb) stvorena je osnivačka skupština Društva Hrvatskih agronoma. Nakon II. svjetskog rata osnovano Društvo inženjera i tehničara NR Hrvatske.

U svibnju 1950.godine osniva se samostalno Društvo agronoma NR Hrvatske, s podružnicama u Zagrebu, Karlovcu, Splitu, Rijeci, Bjelovaru i Osijeku

Društvo agronoma osnovano je 15. listopada 1950. godine, kao podružnica krovne organizacije Društva agronoma Hrvatske.

  • Strukturu Podružnice činili su svi poljoprivredni stručnjaci s područja Osječke oblasti, te napredniji poljoprivrednici bez školske kvalifikacije koji su se u praksi pokazali kao dobri poljoprivredni proizvođači.
  • Osnovni zadatak Društva bio je okupiti sve poljoprivredne stručnjake u Osječkoj oblasti
  • Djelovanje agronoma u tadašnjim prilikama svodilo se na povećanje poljoprivredne proizvodnje, podizanje znanja poljoprivrednih proizvođača, vraćanje ugleda devastiranoj poljoprivredi, pomoć u stručnim znanjima, upoznavanje s najnovijim tekovinama poljoprivredne znanosti, organiziranje stručnih sastanaka, savjetovanja i predavanja, uzdizanje mladih kadrova i njihovo stručno usavršavanje

Za prvog predsjednika osječke Podružnice Društva agronoma Hrvatske bio je izabran Nenad Mijatović, potpredsjednik bio je ing. Zvonimir Mađarić i ing. Jozo Kovačević, tajnik: Branko Vorel i Mato Stojanović. Istovremeno su izabrani i rukovoditelji sekcija, te rukovoditelji aktiva za Osijek, Vinkovce, Beli Manastir, Đakovo, Podravsku Slatinu, Slavonski Brod i Vukovar.

Krajem svibnja 1961. postaje Društvo poljoprivrednih inženjera i tehničara Osijek, kao ogranak Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Hrvatske.

Broj članova u 1963. godine: 180 članova (97 inženjera agronomije i 83 poljoprivredna tehničara) sa područja Osijek, Beli Manastir i Valpovo, a od 1967 Društvo je brojilo 406 članova uz uključenje članova s novih općina i to iz Našica, Donjeg Miholjca i Podravske Slatine

Kroz godine koje su usljedile broj članova se povečavao. U Društvo poljoprivrednih inženjera i tehničara Osijek (1970.) učlanilo se 406 članova, od toga 11 doktora i 9 magistara poljoprivrednih znanosti

Samostalno Duštvo poljoprivrednih inženjera i tehničara u sklopu Narodne tehnike Osijek, odnosno u sklopu Saveza poljopvrivrednih inženjera i tehničara Hrvatske registrirano je 26. svibnja 1972.g.. Napravljena je reorganizacija Društva, osnutkom 4 podružnice i to Podružnica Osijek za područja općine Osijek, Beli Manastir i Valpovo, Podružnica Našice, Podružnica Donji Miholjac i podružnica Podravska Slatina. Društvo je brojalo ukupno 442 člana.

Društvo poljoprivrednih inženjera i tehničara Osijek, upisano je u Registar društvenih organizacija 15. lipnja 1983.g.. Pod tim nazivom je djelovalo sve do 1994.godine.

12. veljače 1993.g. u sali Sindikalnog doma Tvornice šečera i kandita Osijek, održan je Sabor Društva sa usvajanjem Statuta, te je usvojeno brisanje iz registra društvenih organizacija, s zahtjevom za upisom u Registar udruženja građana.

Društvo mijenja ime u Društvo agronoma Osijek 10. ožujka 1994.g., a 01. lipnja 1998. upisano je Registar udruga Osječko-baranjske županije kao Društvo agronoma Osijek.

2016. godine napravljen novi statut DAO.

Fotografije

Dokumenti

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward