menu

Društvo agronoma Osijek - danas

Društvo agronoma Osijek - danas

Društvo agronoma Osijek danas je intelektualna i ambiciozna udruga koja i dalje radi i djeluje prema svojim principima. Prema tome aktivnosti društva su: 

 • poticanje, organiziranje i omogućavanje razmjene iskustava između članova Društva;
 • organiziranje seminara, savjetovanja, predavanja, tribina i drugih oblika djelovanja radi razmjene iskustava, afirmacije dostignuća te širenja i promicanja tehničke kulture,
 • organizrianje osposobljavanja članova za ovladavanje novim znanjima i vještinama potrebitim za obavljanje poljodjelske djelatnosti;
 • poticanje, organiziranje i omogućavanje razvitka stvaralaštva u poljodjelskoj struci, njegove afirmacije putem izložbi, smotri i natjecanja, kao i drugih oblika predstavljanja dostignuća, kao i drugo navedeno u Statutu;
 • organizacija stručno-turističkih putovanja.

Članovi Društva agronoma

Struktura je sačinjena od Upravnog odbora (15 članova) i Nadzornog odbora (3 člana), te članova Društva (sukladno Statutu).

Upravni odbor:

 • Predsjednik: mr.sc Romeo Jukić,
 • Dopredsjednik: Vlatka Hunjet, dipl.ing.
 • Tajnik: Tomislav Bošnjak dipl. ing,
 • Blagajnik: Mirjana Grošelj dipl. ing.

Članovi upravnog odbora

 1. Romeo Jukić
 2. Vlatka Hunjet
 3. Tomislav Bošnjak
 4. Mirjana Grošelj
 5. Berislav Vrkljan
 6. Jasna Šoštarić
 7. Branko Batinac
 8. Ivan Zorinić
 9. Petar Jarčević

Nadzorni odbor:

 • Draženka Gutzmirtl
 • Ivan Žugec
 • Marija Janković

Suradnja s društvima  

Društvo agronoma Osijek čini različite suradnje sa društvima agronoma diljem RH. Njihova uska suradnja je sa:

 • Hrvatsko agronomsko društvo (HAD)
 • Društvo agronoma Kutjevo
 • Društvo agronoma Slavonski Brod
 • Društvo agronoma Đakovo
 • Društvo agronoma Koprivnica
 • Društvo agronoma Pecs

Budućnost 

Kao i svaka udruga imamo ambicije za budućnost. Ciljevi u budućnosti su rad sa ostalim udrugama, agencijama, fakultetima, Institutima, poljoprivrednim proizvođačima i Tvrtkama, HAD-om, te uska suradnja sa Hrvatskom agronomskom Komorom.

Postizanje ciljeva činit ćemo kroz različite definirane aktivnosti društva, a to su: 

 • poticanje mladih agronoma na učlanjenje i aktivan rad;
 • nastavak suradnje sa srodnim Društvima;
 • aktivno sudjelovanje u javnim raspravama o položaju agronoma u R.Hrvatskoj;
 • organiziranje predavanja i okruglih stolova;
 • stručni posjeti poljoprivrednim tvrtkama;
 • ostale aktivnosti s ciljem promicanja značaja poljoprivrede u Regiji;

 

Fotografije

Dokumenti

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward